as

ETANOLKONVERTERA OM DIN BIL MED 4 ENKLA STEG

1. BILMODELL

Det första du bör ta reda på för att konvertera om din bil till etanol/E85 är om Ecoflexifuel kan installeras i din bil.

2. SPRIDARKONTAKT

Det andra är att se vilken sorts spridarkontakt du har i din bil. Här hittar du snabt och enkelt de vanligaste spridarkontakterna.

3. MANUAL

Här hittar du installations manualen för att Etanolkonvertera din bil till Etanol/E85.

4. GÅ TILL BUTIKEN 

När du har valt ut rätt Ecoflxifuel E85 till din bil så går du vidare till butiken.

Etanolbil med EcoFlexiFuel
Medvetenheten om växthuseffekten och andra miljöfrågor ökar runt om i världen. Det diskuteras också mycket om hur länge energitillgångarna kommer att räcka.
Vi vet att de så kallade växthusgaserna, däribland koldioxid, tros kunna bidra till klimatförändringar. Frågan är vad som kan göras för att vi ska kunna ha tillgång till bränsle i framtiden samtidigt som vi skyddar vår miljö.
Bioetanol är ett steg i rätt riktning. Den är hållbar, förnyelsebar energikälla som minskar vårt beroende av fossila bränslen.
Genom att köra en bil på Etanol (ett bränsle som består av 85 procent bioetanol och 15 procent bensin) minskas de fossila utsläppen av koldioxid med upp till 70 procent.

Om Etanol/E85
Etanol (E85) är ett bränsle för personbilar som innehåller cirka 85 procent etanol och cirka 15 procent bensin.
Bensinen i E85 är bland annat där för att bilarna ska klara kallstarter lättare. På vintern är det högre andel bensin i E85-blandningen. Viss kritik har framförts mot inblandningen av bensin som anses onödig eftersom kallstartsproblemen  går att lösa på bättre sätt, exempelvis genom användande av motorvärmare. Trots att de flesta förekommande etanolfordon redan i dag skulle gå utmärkt att köra på ren etanol (E100) sommartid finns det inga tankställen som saluför det. Energiinnehållet i bränslet är cirka 35 procent lägre, men bränsleförbrukning vid E85 körning i en vanlig varm bensinmotor ökar bara med cirka 30 procent på grund av i första hand mindre värmeförluster och ett högre oktantal. Etanolmotorn får alltså en högre verkningsgrad jämfört med en bensinmotor och alltså lägre energiförbrukning.
 

Vanliga frågor/svar
Här kan du ta del av de vanligaste frågorna som handlar om 
Etanolkonvertering.
 


Några fördelar E85 har jämfört med bensin och diesel är:

  • minskade partikelutsläpp, eftersom etanol inte sotar
  • minskade kväveoxid-utsläpp till följd av den lägre förbränningstemperaturen
  • kraftigt minskade kolväteutsläpp eftersom de oförbrända resterna av en E85-driven bil till största delen består av etanol.